Jak zacząć – konsultacja psychologiczna przez Skype

Wszelkie formy pomocy psychologicznej, w tym psychoterapia, poprzedzone powinny być konsultacją, czyli rozmową o zapotrzebowaniach osoby zgłaszającej się, o jej sytuacji życiowej oraz czynnikach, które zdecydowały o zgłoszeniu się do psychologa. W trakcie konsultacji omawiamy nadzieje i oczekiwania, zastanawiamy się wspólnie, czy i jaką formę psychoterapii wybrać, a gdy zdecydujemy …