Psychoterapia indywidualna

Psychoterapia indywidualna ma formę spotkań, w których uczestniczy pacjent i psychoterapeuta. Sesje odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu i trwają 50 minut. Liczba spotkań może być z góry ustalona (wówczas mówimy o psychoterapii krótkoterminowej) lub bez wyraźnej daty zakończenia, ale z założeniem, że psychoterapia będzie trwała minimum dwa, trzy lata (psychoterapia długoterminowa).

Cele i oczekiwania pacjenta omawia się jeszcze przed rozpoczęciem psychoterapii, w czasie konsultacji. Cele mogą ulegać zmianie w trakcie psychoterapii, jednak stanowią początkowy punkt odniesienia, a ich deaktualizowanie się warto omawiać w trakcie sesji.