Jak zacząć – konsultacja psychologiczna przez Skype

Wszelkie formy pomocy psychologicznej, w tym psychoterapia, poprzedzone powinny być konsultacją, czyli rozmową o zapotrzebowaniach osoby zgłaszającej się, o jej sytuacji życiowej oraz czynnikach, które zdecydowały o zgłoszeniu się do psychologa. W trakcie konsultacji omawiamy nadzieje i oczekiwania, zastanawiamy się wspólnie, czy i jaką formę psychoterapii wybrać, a gdy zdecydujemy się na dalszą współpracę – psychoterapię – omawiamy jej zasady.

Na konsultację należy się umówić telefonicznie (+48 604 656 692) lub mailem (skype@dzialaniapozytywne.pl).

Pojęcie „konsultacja” może kojarzyć się z rozmową, która ma jedynie wstępny, przygotowawczy charakter. W przypadku pomocy psychologicznej jest to jednak niezwykle ważny punkt kontaktu. Obie strony widzą się po raz pierwszy, nawiązują relację, a to silnie rzutuje na dalszą pracę. Osoby, które zgłaszają się do psychologa, doświadczają mniej lub bardziej wyraźnego cierpienia emocjonalnego – konsultacja stanowi okazję do oceny, czy dany specjalista budzi wystarczająco dużo zaufania, by powierzyć mu bolączki i doświadczenia. Pomocna może okazać się wskazówka, by możliwie otwarcie już w czasie konsultacji rozmawiać o uczuciach, jakie wzbudza ta właśnie rozmowa.

Jeśli dojdziemy do wniosku, że psychoterapia może okazać się w danej sytuacji pomocna, umawiamy się, jak długo będzie ona trwała, jak często będziemy się spotykali, jakich efektów należy oczekiwać, jak wygląda kwestia odpłatności oraz odwoływania sesji, a także kończenia terapii.

Więc informacji o konsultacjach i psychoterapii przez Skype na naszych stronach: