Poufność konsultacji i psychoterapii przez Skype

Wszelkie konsultacje psychologiczne (także te odbywające się w gabinecie) powinny być przez specjalistę otoczone pełną tajemnicą. Psycholog psychoterapeuta nie ma prawa poinformować osób trzecich o jakichkolwiek faktach dotyczących pacjentów, w tym – o samym fakcie, że ktoś korzysta z jego pomocy – w taki sposób, który narażałby na ujawnienie tożsamość pacjentów. Mówi o tym Kodeks etyczno-zawodowy psychologa.

W przypadku konsultacji i psychoterapii przez Skype szczególnej uwagi wymaga kwestia ewentualnego nagrywania rozmów. Nie nagrywam żadnych rozmów bez pełnej wiedzy i jednoznacznej zgody rozmówcy. Proszę o zgodę na utrwalenie elektronicznego zapisu spotkania (audio i wideo), gdy jestem przekonany, że to, że będę mógł po sesji ponownie obejrzeć spotkanie, przyczyni się do polepszenia jakości pomocy udzielanej przeze mnie danej osobie. Nie udostępniam nagrań osobom trzecim.

Więcej informacji o konsultacjach i psychoterapii przez Skype na naszych stronach: