terapia par małżeństw

Terapia par i małżeństw

Terapia par i małżeństw przeznaczona jest dla osób będących w związkach (formalnych lub nieformalnych), które chcą pracować nad związkiem przez jego lepsze zrozumienie, pełniejsze porozumienie i głębszy kontakt.

Jak inne formy psychoterapii, tak i terapię par poprzedzają konsultacje, czyli spotkania, w trakcie których osoby zainteresowane podjęciem psychoterapii omawiają z psychoterapeutą powody zgłoszenia, swoje nadzieje oraz warunki współpracy.

Zarówno konsultację, jak i sesje terapeutyczne w terapii par staramy się prowadzić w parze terapeutów. Praktyka pokazuje, że taka formuła pracy jest sprzyjająca, ponieważ 1) zmniejsza się potencjalne wrażenie stronniczości pojedynczego terapeuty, 2) dwugłos terapeutów stanowi o bardziej wielowymiarowym rozumieniu trudności, z jakimi zgłasza się para, 3) pojawia się dodatkowa metoda pracy, tj. dialog terapeutów, któremu przysłuchuje się para, oddający rozumienie tego, co dzieje się w konsultacji/sesji.

Cena konsultacji i sesji prowadzonej przez dwoje terapeutów może być (ale nie jest to żelazna reguła) wyższa od ceny spotkania prowadzonego przez jednego terapeutę. Wyższa cena obowiązuje wówczas, gdy drugi terapeuta jest w pełni wykwalifikowanym specjalistą, a pozostaje bez zmian, gdy w spotkaniu uczestniczy stażysta uczący się psychoterapii.