Odpłatność za konsultację i psychoterapię przez Skype

Zarówno konsultacje, jak i psychoterapia przez Skype są płatne. Konsultacja indywidualna/sesja indywidualna – 150 zł. Konsultacja pary/sesja terapeutyczna pary – 250 zł. Pieniądze proszę wpłacać bezpośrednio po spotkaniu albo też – w przypadku podjęcia psychoterapii – raz w miesiącu na konto: Michał Czernuszczyk Pracownia Działań Pozytywnych 54 1140 2004 0000 …